Africa Wood Grow

 

Een watertoren in Kenia

Africa Wood Grow werkt aan een gezond en groen gebied in de droge tropen van Kenia. Door bomen te planten en andere maatregelen is al 300.000 m² aan boslandschap hersteld. Het effect daarvan is dat de bodemkwaliteit, waterstand en biodiversiteit in het gebied sterk verbeterd is. De stichting werkt samen met zo’n 150 boeren die in de regio werken. De kwaliteit en omvang van de oogsten van die boeren is sterk verbeterd. Africa Wood Grow herstelt dus niet alleen natuur, maar draagt ook bij aan lokale voedselvoorzieningen en sociale cohesie.

Om verder te ontwikkelen werkt Africa Wood Grow dit jaar aan de watervoorziening van hun centrale boerderij en van de gemeenschap waar de boeren wonen. Ze leggen een waterleiding aan van een nabijgelegen rivier naar hun centrale boerderij. Daar bouwen een watertoren. Met die watertoren voorzien ze het dorp, waar ook een basisschool en twee kerken staan, van water. Zo wordt de situatie voor de lokale gemeenschap weer een stapje beter.

Wij dragen €5500 bij voor de bouw van een watertoren met twee tanks van 10.000 liter.