Project aandragen

Wat leuk dat je een project wilt aandragen! Op deze pagina vind je de criteriapunten waaraan de projecten van Stichting Geven is Leven voldoen. Als je een project wilt aanleveren dan kun je aan de hand van onderstaande punten kijken of jouw project voldoet. Natuurlijk kun je ons altijd even bellen om te overleggen.

Afbakening

 • Projecten die de stichting steunt kunnen zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden.
 • De bijdrage die de stichting voor een project toekent ligt tussen de 2000 en de 6000 euro.
 • Het project beoogt een maatschappelijk doel en is bij voorkeur kleinschalig.
 • (Deel)projecten die de stichting steunt moeten afgebakend zijn en een concreet, tastbaar,             blijvend resultaat hebben.
 • De impact van het project moet eenvoudig, concreet onder woorden gebracht kunnen worden.
 • Bij voorkeur is de stichting de enige financier van een (deel)project. 
 • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven.
 • De stichting nodigt organisaties met haalbare, maar moeilijk elders financierbare projecten extra uit om een aanvraag in te dienen.

Rapportage en looptijd

 • Meteen na afloop van een project wordt een evaluatie en rapportage van het project verwacht.
 • De (lokale) beneficiant van een project moet goed bereikbaar zijn en in staat zijn om in het Engels of Nederlands te communiceren via e-mail en/of whatsapp.
 • De beneficiant moet in staat zijn om foto- en filmmateriaal aan te leveren en, op verzoek, gericht te maken. Dit materiaal moet openbaar gemaakt mogen worden.
 • Het project moet binnen zes maanden na het overmaken van de bijdrage zijn afgerond.
 • De stichting stelt het op prijs om ook in de periode na afronding op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen bij het project, voor zover van toepassing.

Uitsluitingen

 • Steun wordt alleen verleend aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk. De stichting biedt in principe geen steun aan individuele personen.
 • De projecten richten zich niet uitsluitend op mensen van één religieuze groep.
 • De stichting steunt geen structurele- of exploitatiekosten.
 • De stichting steunt geen projecten die reeds van start zijn gegaan.
 • De stichting steunt geen projecten met een politieke doelstelling.
 • De stichting steunt geen reis- en verblijfskosten en salarissen.

Mocht je na het lezen van de criteriapunten twijfelen of jouw project voldoet aan de eisen: neem dan gerust contact met ons op! 

Ik wil een project aandragen!

Wat leuk dat je een project voor Stichting Geven is Leven hebt! We zijn ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. Vul het formulier en wij nemen contact met je op.

Aanvraag

Een aanvraag voor financiering van een project bevat in elk geval de volgende onderdelen:

 • Een omschrijving van de organisatie, inclusief doelstelling en track record;
 • Een omschrijving van het project, inclusief doelstelling en;
 • Een begroting;
 • Een projectplanning;
 • Correspondentiegegevens (inclusief mailadres en telefoonnummer) en rekeningnummer (inclusief tenaamstelling)
 • In het geval dat de stichting niet de enige financier is: een dekkingsplan.

Mocht je een langere omschrijving van het project willen geven, of een bijlage willen toevoegen, dan kun je ipv onderstaand formulier te gebruiken, ook gewoon mailen naar info@stichtinggevenisleven.nl