Kasten in een gezinshuis op Curacao

 

Siloam Curacao (Stichting Klein Jeruzalem) is in 1997
begonnen in een huurwoning, waar kinderen opgevangen
en verzorgd werden.
De Nederlandse zusterorganisatie: Stichting Vrienden
van Siloam, bestaat uit een aantal mensen die het werk
van stichting Klein Jeruzalem (Siloam Curaçao) een
warm hart toedraagt. We promoten en ondersteunen
deze stichting door middel van fondswerving vanuit
Nederland. Met het geld wordt één op één hulp verstrekt
aan kansarme kinderen en mensen en gezinnen die leven
in armoede.
Siloam Curaçao is helemaal afhankelijk van giften. De
benodigde middelen voor exploitatie en uitbreiding van
het dorp worden opgebracht door vrijwillige bijdragen,
legaten en donaties van particulieren, bedrijven en
kerken.

Siloam Curaçao bestaat met name uit het Kinder Zorg Paviljoen, wat het primaire onderdeel is. Daarnaast wil Siloam ook dienstbaar zijn in hun omgeving door arme mensen te helpen met voedsel, kleding en andere benodigdheden. Robert en Durkje de Vries werken samen met verschillende vrijwilligers om zo de liefde van God te verspreiden op Curaçao.

Siloam Curacao biedt in een kleinschalige woonvorm kinderen een gezinsvervangend thuis. Soms zijn deze kinderen terminaal of chronisch.Daarnaast verlenen we hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en dienstbaarheid voorzien we hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Zo dragen wij bij aan een menswaardiger bestaan voor deze groep mensen. Een deel van het gebouw en het meubilair is sterk verouderd. Met onze bijdrage van €6000 worden in zes (slaap)kamers nieuwe inbouwkasten gerealiseerd.