Trainingen voor sleutelfiguren in Tanzania

 

Van februari tot april zetten we ons opnieuw in voor het werk van stichting Tankids in Tanzania. Precies een jaar geleden financierden we samen de inrichting van een praktijklokaal voor een vakopleiding voor jongeren die zo timmerman worden. Dat project is ondertussen succesvol afgerond en de eerste leerlingen zitten al in de schoolbanken.

Deze keer financieren we een heel ander type project. We financieren samen twee trainingen die sleutelfiguren uit gemeenschappen helpen om kinderen in nood te ondersteunen. Deze trainingen worden gegeven aan dorpshoofden, religieuze leiders, de lokale overheid, politieagenten, docenten en medici. 

Veel Tanzanianen denken dat ze een kind niets te bieden hebben als er geen geld is. Dit komt door gebrek aan kennis over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Deze trainingen helpen de sleutelfiguren om na te denken over hoe kwetsbare kinderen kunnen profiteren van de middelen, materialen en talenten die beschikbaar zijn in hun eigen omgeving. Zoals het runnen van een gezamenlijke moestuin of het starten van een kinderopvang voor de families in nood.

Door de trainingen:

  • Raakt de gemeenschap bewuster van de behoeften van kinderen in hun omgeving;
  • Worden gemotiveerde mensen gemobiliseerd om iets te doen voor de kwetsbare kinderen in hun buurt;
  • En maken ze een specifiek actieplan voor hun eigen wijk of dorp.

Zo worden de kwetsbare kinderen beter ingebed in hun eigen gemeenschap. Door de gemeenschap te versterken wordt de kans op een stabiel, gezond en zelfredzaam leven voor deze kinderen vergroot.

Samen financieren we twee van deze trainingen, die 6 dagen duren en beide keren aan 25 personen worden gegeven. Dat gebeurt in wijken van de stad Dar es Salam waar gebrek is aan deze kennis. 

We financieren ook een tiendaagse training voor 16 trainers die deze workshops gaan geven. In totaal stellen we een bedrag van €4.220 beschikbaar.